Välkommen till Tegnérsamfundet

"Sitter i högen / högättad höfding, / slagsvärd vid sidan, / skölden på arm. / Gångaren gode / gnäggar därinne, / skrapar med gullhof / grundmurad graf"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.