Välkommen till Tegnérsamfundet

"Hvad du ej klart kan säga vet du ej; / med tanken ordets föds på mannens läppar: / det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.