Välkommen till Tegnérsamfundet

"All bildning står på ofri grund till slutet, / blott barbariet var en gång fosterländskt; / men vett blef plantadt, jernhårt språk blev brutet / och sången stämd och lifvet menskligt njutet, / och vad GUSTAVISKT var blev därför äfven Svenskt"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.