Välkommen till Tegnérsamfundet

"Hur glad, hur trotsig, hur förhoppningsfull! / Han sätter spitsen af sitt goda svärd / på Nornans bröst och säger: du skall vika"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.