Välkommen till Tegnérsamfundet

"Och hänryckt skalden griper / i lyran, och slår an / hvad vishet ej begriper, / hvad tron blott ana kan"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.