Välkommen till Tegnérsamfundet

"Nu han sväfvade kring på det ödsliga haf, han for vida som jagande falk, / men för kämpar om bord skref han lag och rätt. Vill du höra hans vikingabalk?"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.