Välkommen till Tegnérsamfundet

"Våren kommer: foglen qvittrar, skogen löfvas, solen ler, / och de lösta floder dansa sjungande mot hafvet ner"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.