Välkommen till Tegnérsamfundet

"Hvad mensklighetens herrlige ha sökt / sitt hela, sköna, rika lif igenom, / väl är det värdt att sökas af oss alla"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.