Välkommen till Tegnérsamfundet

"Vi vilja göra full rättvisa åt den nuvarande odlingens organer; men vi vilja ej derföre fördrifva de gamla gästvännerna från Hellas och Latium ur våra lärosalar"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.