Välkommen till Tegnérsamfundet

"Hvar som heldst du må af ödet ställas, / finns Hesperien, finns Hellas, / för din syn så snart du vill"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.