Välkommen till Tegnérsamfundet

"Allt snillrikt träffar som en blixt: det är / ett ögonblickets barn, men ögonblicket / utaf dess verkan går igenom sekler"

Tegnérsamfundet bildades den 2 november 1946 på hundraårsdagen av Esaias Tegnérs dödsdag.

Enligt stadgarna har samfundet som främsta uppgift att ”främja studiet av och kännedomen om Esaias Tegnér, hans person och författarskap, samt hans tidevarv.”

Här presenterar vi kortfattat Tegnérsamfundets verksamhet.