Aktuellt

Tegnérsamfundet på webben

Publicerad

Tegnérsamfundet får härmed en hemsida. De allra flesta litterära sällskap har redan det, och vi skall väl inte vara sämre. Det är min förhoppning att hemsidan kommer att bidra till att sprida kunskap om Esaias Tegnérs liv och verk. Jag tackar Mikko Akujärvi, som har förtjänsten av att ha lagt upp den.

Just nu pågår förberdelser med att ge ut den andra volymen av hans kyrkliga tal – den första volymen kom ut i fjol på Artos förlag och omfattar tiden 1813-1823. Barbro Wallgren Hemlin står som utgivare av dessa tal på uppdrag av Tegnérsamfundet.

Sten Hidal, ordförande i Tegnérsamfundet