Aktuellt

En afton om Tegnér

Publicerad

Den 19 november kl 19 00 ordnar Lundensiska litteratursällskapet en afton om Tegnér i SOL:s entréhall.

Arrangemanget har formen av ett samtal om den nyutkomna antologin Efter Tegnér. Experiment med traditionen. Deltagare i samtalet är några yngre forskare som bidragit till antologin, nämligen FD Alfred Sjödin, som disputerat på en avhandling om Johan Gabriel Oxenstiernas Skördarne, FD Peter Henning som disputerat på en avhandling om svenska självbiografier från 1800-talet, och FD Kenneth Lindegren som disputerat på en avhandling om realismens användning av det osannolika.

För mer information, se http://lundensiskalitteratursallskapet.se