Aktuellt

En afton om Tegnér

Publicerad

Den 19 november kl 19 00 ordnar Lundensiska litteratursällskapet en afton om Tegnér i SOL:s entréhall.

Arrangemanget har formen av ett samtal om den nyutkomna antologin Efter Tegnér. Experiment med traditionen. Deltagare i samtalet är några yngre forskare som bidragit till antologin, nämligen FD Alfred Sjödin, som disputerat på en avhandling om Johan Gabriel Oxenstiernas Skördarne, FD Peter Henning som disputerat på en avhandling om svenska självbiografier från 1800-talet, och FD Kenneth Lindegren som disputerat på en avhandling om realismens användning av det osannolika.

För mer information, se http://lundensiskalitteratursallskapet.se

Aktuellt

Inget Tegnérpris i år

Publicerad

Tegnérfondens styrelse har beslutat att inte utdela Tegnérpriset för detta år. I stället kommer Tegnérsamfundets ordförande Sten Hidal att på årsmötet den 2 november hålla ett föredrag om ”Esaias Tegnér och Svenska Akademien”. Detta kommer att tryckas och sändas ut till medlemmarna, men är alltså inte en Tegnérföreläsning i egentlig mening. Kallelse till årsmötet kommer att sändas ut i vanlig ordning. Det hålls i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundets lokal på Klostergatan 11, och supén kommer att intas på Grand.

Aktuellt

Tegnérsamfundet på webben

Publicerad

Tegnérsamfundet får härmed en hemsida. De allra flesta litterära sällskap har redan det, och vi skall väl inte vara sämre. Det är min förhoppning att hemsidan kommer att bidra till att sprida kunskap om Esaias Tegnérs liv och verk. Jag tackar Mikko Akujärvi, som har förtjänsten av att ha lagt upp den.

Just nu pågår förberdelser med att ge ut den andra volymen av hans kyrkliga tal – den första volymen kom ut i fjol på Artos förlag och omfattar tiden 1813-1823. Barbro Wallgren Hemlin står som utgivare av dessa tal på uppdrag av Tegnérsamfundet.

Sten Hidal, ordförande i Tegnérsamfundet