Årsskriften

Sedan 1976 har Tegnérpristagnars föreläsningar tryckts i en skriftserie utgiven av Tegnérsamfundet. Nedan följer en lista över de tryckta föreläsningarna i Tegnérsamfundets årsskrifter:

Katarina Frostenson: Tegnér och sångens återväxt (2018).
Lars-Håkan Svensson: ”Lugna livet och trösta döden” – Esaias Tegnér sedd av Vilhelm Ekelund (2017)
Peter Luthersson: Erfarenhet och erfarenhetsunderskott i svensk 1800-tals-litteratur (2016)
Jan Stolpe: Tegnér och Platon (2015)
Christina Svensson: Två bröllop och tre begravningar – något om Esaias Tegnérs tillfällesdiktning (2014)
Malte Persson: Att inte resa till Italien – om syd och nord hos Tegnér (2013)
Sven-Erik Liedman: Historiens blad är inga Aftonblad – Agardh, Tegnér och frågan om bildning (2012)
Eva Ström: Tegnér och ljuset – några reflektioner kring Tegnérs dikt ”Jätten Finn” (2011)
Eva Helen Ulvros: I skuggan av män – kvinnliga röster i Tegnérs tid (2010)
Björn Larsson: Har nationalskalden någon framtid? (2009)
Merete Mazzarella: Fredrika Runeberg och Anna Tegnér – två skaldehustrur (2008)
Gunnar D Hansson: Svallets natt, lyckans berså (2007)
Tommy Olofsson: Tegnér, Växjö och den sena diktningen (2006)
Ingrid Elam: Tegnér och författarrollen (2004)
Carina Burman: Tage Danielsson, Tegnér och traditionen (2003)
Jesper Svenbro: Graven och lyran (2002)
Lars Lönnroth: Tegnér och det nordiskt sublima (2001)
Göran Tunström: Att uppfinna ett århundrade (2000)
Lennart Sjögren: När ”hararna vitna och rönndruvan glöder” (1999)
Ragnar Thoursie: Kyrkomakt och irrfärder (1998)
Kurt Johannesson: Ögonblickets genius (1997)
Gunnar Fredriksson: Om eviga idéers aktualitet (1996)
Svante Nordin: Tegnértraditionen och andra traditioner (1995)
Sigrid Combüchen: Att läsa Bibeln för andra gången (1994)
Madeleine Gustafsson: Att skriva om böcker (1993)
Willy Kyrklund: Språket som artefakt (1992)
Göran Palm: Det gröna Värmland (1991)
Johannes Salminen: Från ”Det eviga” till Den knutna näven (1990)
Bo Grandien: ”Bedrövad, husvill på ärvda grunden...” (1989)
Horace Engdahl: Om uppmärksamheten (1988)
Britt G. Hallqvist: Min text och den andres (1987)
Rolf Edberg: Landskapet som själstillstånd (1986)
Carl-Erik af Geijerstam: Livsmodets poesi (1985)
Ingmar Bengtsson: Något om det heroiska i 1800-talets dikt och ton (1984)
Ruth Halldén: Esaias Tegnér och kritiken (1982)
Erik Wistrand: Tegnér och antiken (1981)
Torben Brostrøm: Modernismens mismod (1980)
Sigmund Skard: Klassisk tradisjon i Norge (1979)
Harry Järv: Tycke och smak (1978)
Georg Henrik von Wright: Humanismen som livshållning (1977)
Gunnar Tideström: Diktning och sanning (1976)