Årshögtider och symposier

Tegnérsamfundet har sin årshögtid den 2 november i Lund. Då hålls en föreläsning av årets tegnérpristagare och den ges sedan ut av samfundet. Tegnérpriset delas ut årligen sedan 1947.

Samfundet anordnar dessutom med ojämna intervaller symposier på två eller tre dagar. Det senaste hölls 2009 i Växjö och hade rubriken Esaias Tegnér. Texter och läsningar. De nio föreläsningarna vid detta symposium gavs 2011 ut av Retorikförlaget i redaktion av Jerker Blomqvist.

Också endagssymposier har hållits, det senaste i Lund 2013 med rubriken Gracerna talte som du. Detta symposium arrangerades av Karin Blomqvist, som även redigerat föreläsningarna från symposiet i volymen ”Gracerna talte som du.” Om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen (Lund 2016).

Tegnérsamfundet är medlem i DELS, De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd. Som medlem i Tegnérsamfundet kan du prenumerera på tidskriften Parnass, De Litterära Sällskapens egen tidning, till det förmånliga priset av 190 kr! Läs mer på www.dels.nu.