Tegnérpriset

Tegnérpriset är ett av Sveriges äldsta litterära priser. Det instiftades 1947, året efter att Tegnérsamfundet i Lund hade bildats, och tilldelades då poeten och författaren Vilhelm Ekelund.

Priset delas ut en gång varje år av Tegnérfonden med representanter för Tegnérsamfundet och Vetenskapssocieteten i Lund till en ”framstående humanist, gärna vetenskaplig eller vitter författare.”

För närvarande uppgår prissumman till 20.000 kronor. Priset överlämnas vid Tegnérsamfundets årsmöte den 2 november i Lund. I anslutning till ceremonin brukar pristagaren hålla en föreläsning över ett ämne som anknyter till Tegnérs diktning eller övriga gärning.