Samfundets utgivning

Tegnérsamfundet i Lund är sedan mer än femtio år verksamt för att ge ut Tegnérs samlade skrifter i en ny utgåva med kommentarer. Projektet börjar nu se sin fullbordan. Breven och dikterna är färdiga, återstår gör de kyrkliga talen, där den första volymen kom ut 2017.

Följande har hittills utkommit:

Esaias Tegnérs brev redigerades av Nils Palmborg och utgavs i elva band 1953–1976.
Denna utgåva är illustrerad med en mängd porträtt och innehåller åtskilliga faksimil av brev. Den är digitaliserad i Litteraturbanken.

Esaias Tegnérs Samlade dikter utgivna av Tegnérsamfundet omfattar sju band utgivna 1964–1996. Redigerade av Fredrik Böök (vol. 1), Åke K.G. Lundquist (vol. 2–4), Christina Svensson (vol. 5–7).

Esaias Tegnérs tal utgivna av Tegnérsamfundet. I. Akademiska tal, skoltal redigerades av Ulla Törnqvist och utgavs 1982.

Esaias Tegnérs kyrkliga tal är nu under utgivning. Den första volymen utkom 2017: Esaias Tegnérs kyrkliga tal utgivna av Barbro Wallgren Hemlin på uppdrag av Tegnérsamfundet I. Åren 1813–1823.

Tegnérsamfundet ger årligen ut de föreläsningar som hålls i samband med utdelningen av Tegnérpriset, se årsskriften.

Samfundet har även utgivit följande skrifter:

Tegnérstudier, Lund 1948–1961
Tegnérbildens förvandlingar: föreläsningar hållna vid Tegnérsymposiet i Lund 11–13 november 1982, Bjärred 1983
Johnny Strand, Latin och grekiska i Tegnérs brev, Lund 1984
Ulla Törnqvist (red.), Möten med Tegnér, Lund 1996
Louise Vinge (red.), Tegnér och retoriken, Lund 2003
Jerker Blomqvist (red.), Esaias Tegnér: texter och läsningar, Lund 2011
Karin Blomqvist (red.), ”Gracerna talte som du.” Om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen, Lund 2016