Medlemskap

Vill du bli medlem i Tegnérsamfundet?

Medlemskap får du lättast genom att skriva ett brev med ditt namn och din adress (gärna även e-postadress) till Samfundet. Skicka e-post till info@tegnersamfundet.se, eller pappersbrev till Tegnérsamfundet c/o Hidal, Thulehemsvägen 64, 224 67 LUND. Betala även in årsavgiften. Glöm inte att ange ditt namn och adress på inbetalningen!

Medlemsavgiften är för närvarande 150 kr per år. Som medlem får du årsskriften, som utgörs av föregående års Tegnérpristagares föreläsning.

Som medlem inbjuds du också att delta i årsmötet, som hålls i Lund den 2 november, som är Esaias Tegnérs dödsdatum. Vid årsmötet hålls sedvanliga förhandlingar, Tegnérpriset utdelas och pristagaren håller en föreläsning. Sammankomsten avslutas med en supé till subventionerat pris.

Medlemmar inbjuds även till de symposier, med anknytning till Esaias Tegnér och utgivningen av hans verk, som arrangeras med ojämna mellanrum.

Tegnérsamfundet är medlem i DELS, De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd. Som medlem i Tegnérsamfundet kan du prenumerera på tidskriften Parnass, De Litterära Sällskapens egen tidning, till det förmånliga priset av 190 kr! Läs mer på www.dels.nu.

Bli medlem:
info@tegnersamfundet.se
Tegnérsamfundet c/o Hidal
Thulehemsvägen 64
224 67 LUND

Plusgiro 24 91 02-5
IBAN: SE04 9500 0099 6026 0249 1025
BIC: NDEASESS