Aktuellt

Inget Tegnérpris i år

Publicerad

Tegnérfondens styrelse har beslutat att inte utdela Tegnérpriset för detta år. I stället kommer Tegnérsamfundets ordförande Sten Hidal att på årsmötet den 2 november hålla ett föredrag om ”Esaias Tegnér och Svenska Akademien”. Detta kommer att tryckas och sändas ut till medlemmarna, men är alltså inte en Tegnérföreläsning i egentlig mening. Kallelse till årsmötet kommer att sändas ut i vanlig ordning. Det hålls i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundets lokal på Klostergatan 11, och supén kommer att intas på Grand.