Aktuellt

Årsmötet 2020

Publicerad

På grund av av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att undvika större sociala sammanhang för att hålla nere spridningen av covid-19, kommer årsmötet i år att hållas per capsulam.
Inga personalval ska förrättas i år. De enda beslutsärendena är frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt förslag till stadgeändring. Medlemmarna får hemskickat ett röstkort att sända in till samfundet.
I år har Tegnérfonden inte utsett någon Tegnérpristagare, så ingen prisföreläsning blir inställd.