Aktuellt

Tegnérrelease

Publicerad

Måndagen den 29 april kommer den andra volymen av Tegnérs kyrkliga tal att presenteras vid en bokrelease på Östrabo biskopsgård i Växjö. Tal kommer att hållas av biskop Fredrik Modéus, utgivaren, universitetslektor Barbro Wallgren Hemlin och Tegnérsamfundets ordförande, professor em. Sten Hidal. Det kommer att bli läsning av texter ur boken, mingel och bokhandel. Boken ges ut av Artos förlag och innehåller predikningar från Tegnérs tid som biskop i Växjö.

Programmet börjar kl 15 med insläpp från kl 14.30. Anmälan sker till Sten.Hidal@ctr.lu.se

Välkomna!