Aktuellt

Tegnérs kyrkliga tal, vol. 2

Publicerad

Det andra bandet av Esaias Tegnérs kyrkliga tal är nu utgivet på förlaget Artos.

Växjö stiftshistoriska sällskap, med ordföranden Lars Aldén, stod för värdskapet på Östrabo, biskopsgården i Växjö, när bandet presenterades. Barbro Wallgren Hemlin redogjorde för några textkritiska problem som hon fick handskas med i samband med sitt arbete med redigeringen och utgivningen. Sten Hidal, Tegnérsamfundets ordförande, talade om Esaias Tegnér som predikant, och Leif Adolfsson läste högt ur några predikningar. Ett femtiotal åhörare närvarade.

Fredrik Modéus, Sten Hidal och Barbro Wallgren Hemlin i samband med releasen